Swedish National Infrastructure for Computing

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller storskaliga resurser för beräkning och lagring, samt användarstöd, till svenska forskare.

SNIC has ceased to exist

Please refer to the NAISS home page for information on HPC resources for research.

Senast uppdaterad: 2023-01-24